Zajęcia kursu rysunku i malarstwa obejmują:

Rysunek studyjny postaci, rysunek martwej natury oraz szkice / ołówek, węgiel, sepia, techniki mieszane (np. lawunek, mazak... ) 

Malarstwo martwej natury / olej lub akryl

Kompozycja / ćwiczenia i zadania z kompozycji, w zależności od wybranego kierunku studiów

Konsultowanie i korekty prac domowych

Przygotowanie teczki do egzaminu