Krzysztof Rumin, kiedyś mój student w czasach, gdy jako młody adiunkt zaczynałem moja samodzielną karierę pedagogiczną, zaskoczył mnie cyklem prac, które były wyjątkowo osobistą konkretyzacją wyobrażeniowo-pojęciową, inspirowaną literatura Bohumila Hrabala. Był on jednym z pierwszych absolwen tów pracowni grafiki książki, którą miałem przyjemność prowadzić jeszcze w tedy na wydziale grafiki katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzisiaj artysta grafik i malarz z wieloletnim dorobkiem artystycznym, ale również pedagogicznym i dydaktycznym. Z równa pasja oddający sie sztuce, jak i wprowadzaniu młodych adeptów sztuki w jej arkana. Pasja, z jaką przekazuje swoje doświadczenia młodzieży, tak ważne na tym etapie wtajemniczenia, decyduje o sukcesie, jaki odniósł i nadal odnosi w przygotowaniu ich do studiów plastycznych. Prezentowane przez niego dzisiaj grafiki wykonane w technice linorytu, świadczą o jego skupieniu podczas poszukiwania i przekształcania formy graficzne, co skutkuje wyjątkowo oszczędną i finezyją kompozycją. Natomiast dominującym elementem jego malarstwa jest kolor i materia. Myslę, że wszyscy dostrzegamy przenikanie doświadczeń malarskich w obszar jego fascynacji graficznych. Struktura obrazu, rytmy przełozone na slad graficzny, decyduja o autentyczności przeżywanego zjawiska plastycznego.

Profesjonalizm i konsekwencja w działaniu, to cechy, o których nie wspomniałem przy okazji próby okreslenia dorobku twórczego Krzysztofa Rumina. bardzo wyraziście decyduja one o jego sukcesach w pracy artystycznej, dydaktycznej i społecznej.

Krzysztof Rumin jest osoba niezwykle aktywną, ciągle poszukującą, wyrazistą. Ceniony i lubiany przez młodzież oraz kolegów. Postrzegany jako osoba wyjątkowo kompetentna. Głęboka i rozległa wiedza, doświadczenie wypływające z własnej pracy twórczej, jak i jego cechy osobowe ułatwiają dzielenie się tym, co najistotniejsze dla przyszłego rozwoju artysty. Sprzyja mu naturalna łatwość nawiązywania osobistych kontaktów, umiejętnośćlogicznego definiowania założeń ideowych i formalnych w prostej, zrozumiałej formie. Konsekwentnie i skutecznie potrafi tworzyć właściwą atmosferę pracy w grupie młodzieży, wyzwolić, dosierając do każdego z nich indywidualnie, najlepsze emocje i doznania, pozwalające osiągać wyjątkowe doświadczenia artystyczne.

Jestem przekonany, że Krzysztof Rumin jest pedagofiem z zamiłowania i potrzeby serca.

prof. Adam Romaniuk
Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(z katalogu do wystawy Krzysztof Rumin +11 - Wychowankowie Pastela

 

Zdarza się, że spotykamy na naszej drodze ludzi z pasją, takich którzy potrafią przenieść własną fascynację, swoje zainteresowania na innych. Po latach wspominamy, że był taki ktoś, kto pokazał nam piękno gór, muzyki, namówił do grania w koszykówkę. Zauważył w nas talent, który warto rozwijać czy nauczył kochać poezję.

Często są to nauczyciele ze szkoły potrafiący tak rozwinąć zainteresowania i ciekawość dziecka, że zakres ich aktywności w danej dzieninie wykracza daleko poza programowe ramy. Taką osoba bez wątpienia jest Krzysztof Rumin. Udaje mu się to zawsze, a mogę to powiedzieć po wielu latach obserwowania jego pracy z dziećmi i młodzieżą utalentowaną plastycznie.

Krzysztof jest po prostu świetnym nauczycielem, wymagającym, potrafiącym jednoczesnie metodycznie i cierpliwie odkrywać przed swoimi uczniami tajniki rysunkowego, malarskiego i graficznejgo warsztatu. uczy ich wiary w siebie, wytrwałości, wrażliwości. Pokazuje co znaczy konsekwencja w pracy. Ile można osiągnąć i jaką mieć satysfakcję z własnych działań, gdy wierzy się w to co sie robi.

To duże szczęście spotkać na swojej drodze takiego nauczyciela, wrażliwego artystę, który ma niezwykły dar przekazywania tajemnicy i magii sztuki czyli umiejętności patrzenia na otaczający nas świat.

prof. Marian Oslislo
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
(z katalogu do wystawy Krzysztof Rumin +11 - Wychowankowie Pastela)