Wystawa w Galerii Café Silesia w Zabrzu

Działo się… Dziękuję Wszystkim za przybycie na wernisaż i cieszę się, że mogłem spotkać tylu przyjaciół. Zapraszam Wszystkich do obejrzenia wystawy już na spokojnie do końca marca 2020 roku w Galerii Café Silesia w Zabrzu.

Jeszcze raz dziękuję za pomoc w realizacji wystawy i patronat honorowy
Pani Prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik,
Panu Rektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach prof. Antoniemu Cyganowi,
Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Panu Prezesowi Włodzimierzowi Bosowskiemu,
Pani Dyrektor Elżbiecie Dębowskiej wraz z całym zespołem Muzeum Miejskiego,
dziękuję szczególnie mojemu sponsorowi strategicznemu Firmie Verocargo w osobie Joli i Adama Zielińskich,
firmie Rainbow z Zabrza
Panu Dyrektorowi BWA w Katowicach Markowi Kusiowi za aranżację wystawy,
Ewelinie Kabaczyńskiej za skład graficzny katalogu,
za projekt plakatu i zaproszeń Adamowi Janickiemu,
za druk katalogu drukarni Błękitne Studio z Gliwic,
TV Zabrze za patronat medialny,
i wszystkim, którzy brali udział w organizacji wystawy
oraz wszystkim przybyłym gościom.
Wystawa w Kazimierzu DolnymWystawa w Bonn